Nowe marki

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania naszej pełnej oferty następujących firm:

Molecular Dimensions: produkty z dziedziny biologii strukturalnej

Protein Ark: kolumny i złoża chromatograficzne oraz inne produkty do oczyszczania białek/przeciwciał

Anatrace: lider w produkcji odczynników do badań białek błonowych oraz syntezy chemicznej na żądanie

OEEEY: nowatorska platforma do przeszukiwania publikacji w bazach open oraz subskrypcyjnych oraz wyszkiwania produktów/haseł wymienionych w jakiejkolwiek sekcji artykułu naukowego

BioservUK: badania kontraktowe, głównie dotyczące wyspecjalizowanych przeciwciał

Microlytic: produkty z dziedziny biologii strukturalnej