Designed by Protein Scientists for Protein Scientists!

Endotoksyny

Zanieczyszczenia endotoksynami produktów bioterapeutycznych są kosztowne do usuniecia. Wiele powszechnie dostępnych sposobów usuwania endotoksyn nie zapewnia ich efektywnego usunięcia i bazują na metodach chromatografinczych nie opartych na powinowactwie, takich jak chromotografia jonowymienna, czy metody wykorzystuące Triton X-114 lub wymagają time consuming drogich złóż powinowactwa. Te złoża często dostarczone sa w wolnej postaci lub upakowane w wolne kolumny grawitacyjne.

Zestaw Proteus łączy jakość oczyszczania kolumn grawitacyjnych z szybkością i łatwością kolumn typu mini-spin. Zastrzeżona technologia FlowGo reguluje przepływ próbki przez wysokiej jakości złoże powinowactwa, co zwiększa skuteczność usuwania endotoksyn a jednocześnie zwiększa odzysk białka. Tym samym oferujemy unikalną możliwość kontroli prędkości przepływu usuwania endotoksyn w wirówce.

Kolumny NoEndo (Micro) oraz NoEndo M (Mini) wyposażone są w membranę SelfSeal, która utrzymuje złoże NoEndo oraz próbkę w komorze inkubacyjnej. Kolumny NoEndo μ są kompatybilne z mikrowirówkami i moga pomieścić do 0.6 ml próbki, natomiast kolumny typu spin NoEndo M mogą pomieścić do 20 ml próbki. Błona jest specjalnie skomponowana, by zapobiegać wyciekowi próbki do komory eluacyjnej w czasie inkubacji na orbitalnej wytrząsarce. W wirówce pory błony rozszerzają się, a eluat wolny od endotoksyn przechodzi do komory eluacyjnej. Czas kontaktu jest zmaksymalizowany, by zapewnić maksymalne usunięcie endotoksyn bez strat białka, przeciwciał, domen przeciwciał.

Kod producenta Pełna nazwa Ilość
GEN-NoE24Micro Proteus NoEndoµ (Micro) (includes 2.4 ml NoEndo™ resin vial) 24 24 column kit
GEN-NoE12M Proteus NoEndoM (Mini) (includes 12 x 0.25 ml NoEndo™ resin vials) 12 12 column kit
GEN-NoE12S Proteus NoEndoS (Standard) 12 12 column kit
GEN-NoE12HC Proteus NoEndoHC (High Capacity) 12 12 column kit
GEN-NoE100Micro Proteus NoEndoµ (Micro) (includes 10.0 ml NoEndo™ resin vial) 100 100 column kit
GEN-NoE48M Proteus NoEndoM (Mini) (includes 48 x 0.25 ml NoEndo™ resin vials) 48 48 column kit
GEN-NoE48S Proteus NoEndoS (Standard) 48 48 column kit
GEN-NoE48HC Proteus NoEndoHC (High Capacity) 48 48 column kit
GEN-NoE025ML 25 ml NoEndo Resin (1 x 25 ml; 50% slurry) 25 ml
GEN-NoE100ML 100 ml NoEndo Resin (1 x 100 ml; 50% slurry) 100 ml

Kontakt

Bestsellery