Designed by Protein Scientists for Protein Scientists!

Chromatografia

Oferujemy szeroki wybór kolumn chromatograficznych przeznaczonych do oczyszczania białka. W ofercie znajdują się puste kolumny FliQ FPLC (1 ml, 5 ml, 10 ml i 20 ml), upakowane kolumny HiFliQ do FPLC (1 ml i 5 ml), kolumny do mikrowirówek i inkubacji typu batch oraz zestawy upakowanych kolumn Proteus do mikrowirówek.

  • Kolumny Proteus do mikrowirówek przeznaczone są do oczyszczania białek w małej skali do testowania ekspresji białek czy ich rozpuszczalności.
  • Kolumny Proteus 1-Step Batch przeznaczone są do próbek o objętości między 0,6 a 20 ml. Umożliwiają prostą inkubację przefiltrowanej lub nieklaryfikowanej próbki z jednym z wielu złóż, a następnie przemycie i elucję oczyszczonego i zatężonego białka za pomocą wirówki.
  • Zestawy do mikrowirówek kolumn przeznaczone są do oczyszczania na złożach do powinowactwa białek z metką His (Ni-IMAC) oraz przeciwciał (Protein A and G). Dostarczane są z kolumnami powinowactwa oraz kolumnami do odsalania/wymiany buforu. Kolumny posiadają unikatowy regulator przepływu, kontrolujący przepływ cieczy w czasie wirowania. Zestawy dostępne w formatach mini (do 650 μl objętości próbki) oraz midi (do 20 ml próbki) dostarczane są z gotowymi do użycia buforami.

Bestsellery